Naše profesionálne služby

Vysávanie explozívneho, nebezpečného zdraviu škodlivého prachu, azbestu, oleja, ropných látok

Vysávanie explozívneho a nebezpečného prachu ponúkame pre všetky výrobné a spracovateľské odvetvia na Slovensku. Môže sa jednať o suchý zdraviu škodlivý prach ako napríklad azbest, sulfenax, flock a iné zdraviu škodlivé častice, ktoré je potrebné bezpečne odsať. Vysávanie nebezpečných horľavých kvapalných látok ako je olej, kvapalné zmesi do klimatizácie je potrebné tak isto bezpečne vysať a zlikvidovať. Pre tieto účely vám ponúkame našu službu, ktorá vám kontaminovaný priestor vyčistí na výbornú. 
 

Niečo o našej firme, prístupe a čo konkrétne vykonávame


Vysávanie prachu priemyselným vysávačom pre nebezpečné prachové úlomky v prachovej zóne 22 realizujeme maximálne bezpečnými vysávačmi, ktoré majú oddelenú turbínu od stroja. Všetky naše stroje a príslušenstvo je schválené triedou B 1. Máte viac prachu v prostredí? Zapadol vám pod výrobné stroje a neviete ako ho dostať von? Pre tieto účely je potrebné nájsť kvalitnú firmu, ktorá vám všetok prach zlikviduje. Môže sa jednať o vysávanie prachu na vyšších miestach, ktorý sa usádza na rozvodoch a trubkách. Môže sa jednať o nebezpečný odpad, ktorý vzniká pri výrobe. Zväčša ide o čistenie pece, prach vo výrobných linkách alebo klasické vysávanie prachu v chemickom priemysle.
 
Pre koho ponúkame naše služby?
Chemický, spracovateľský, energetický, farmaceutický, potravinársky, drevospracujúci a výrobný sektor. Naše služby môže využiť každá osoba alebo firma, ktorá má problém s nebezpečným suchým odpadom a kvapalinami. 
 
Čo vieme vysávať?
Strelný prach, horľavý prach, sulfenax, flock, azbest, explozívny prach, iné typy častíc v prachovej triede M, H alebo v zóne 22. Horľavé kvapaliny ako acetón, olej, chladiace kvapaliny, iné. Horľavou látkou môže byť kombinácia rôznych látok ktorú voláme hybridná zmes. 
 
100% garancia kvalitnej práce
Naša firma garantuje 100% vykonanú špičkovú prácu. Zameriavame sa na detail, pretože detail rozhoduje o kvalite. Pre prácu s nebezpečným odpadom môžu pracovať len tí, ktorí majú skúsenosti. Technika, ktorú používame na vysávanie je striktne určená na používanie v citlivom, výbušnom a nebezpečnom prostredí. Pri obhliadke a stretnutí vieme dokladovať všetky potrebné podklady k tomu, aby sme mohli vysávať nebezpečný odpad.  
Naša technika
Naše vysávače sú navrhnuté a skonštruované tak, aby neprišlo k vznieteniu. Zariadenia na vysávanie sú prevedené tak, aby prach nemohol vo vnútri prístroja vytvárať výbušnú prachovzduchovú zmes.
 
Niektoré parametre našich vysávačov
Vysoký sací výkon zabezpečuje radiálna výveva. 
Stroje umožňujú kontinuálne vysávanie
Filtre s veľkou filtračnou plochou
100% antistatické aj s príslušenstvom
Veľké stroje so schopnosťou povysávať 70 kg špiny bez pár minút
Vysávače maximálne odolné pre prachovú triedu H a nebezpečné látky
 

Zopár užitočných informácií z našej strany

 
Horľavý, explozívny prach
Horľavý prach je schopný veľmi rýchlej oxidačnej reakcie. Práve táto reakcia sa prejavuje výbuchom. Nebezpečná koncentrácia prachu sa určuje na základe toho, koľko prachu máme v dolných častiach priestoru. Pre určenie prostredia s možnosťou explózie musíme vedieť, aké vplyvy nás obkolesujú. Takéto vplyvy sú napríklad iniciačná energia, teplota prostredia a tlak. Z týchto dôvodov je potrebné pri zásahu kalkulovať. 
 
Delenie priestorov z hľadiska nebezpečia explózie
1. Pre atmosféry tvorené zmesou vzduchu s horľavými látkami vo forme plynu, pary sú zóny 0,1,2
2. Pre atmosféry tvorené oblakom horľavého prachu vo vzduchu sa stanovujú zóny 20, 21, 22
 
Klasifikácia prachových tried, ktoré zvládneme povysávať. 
 
Trieda prachu L
Prachová trieda L sa vyznačuje ako typ prachu a znečistenia, ktorý nie je veľmi nebezpečný. Ide o menej nebezpečné častice prachu. Pre všetky prachy s HHPM > 1 mg/m3 môže byť maximálna priepustnosť vysávača 1%.
 

 
Trieda prachu M
Prachová trieda M sa vyznačuje tým, že prachové častice sú stredne nebezpečné. Pre všetky prachy s HHPM > 0,1 mg/m3 a pre drevený prach. Maximálna priepustnosť vysávača môže byť 0,1% ! Pre tieto vysávače sa kladie vysoký dôraz na filtráciu.
 

 
Trieda prachu H
Prachová trieda H je definovaná ako trieda s najvyšším rizikom nebezpečenstva. Pre tento fakt sa kladú najvyššie požiadavky na bezpečnosť a filtráciu vysávača. Pre všetky prachy s HHPM < 0,1 mg/m3 (vrátane rakovinotvorných prachov, prachy s klíčkami/baktériami) smie byť maximálna priepustnosť vysávača 0,005% !

 

Prečo vysávanie nebezpečného odpadu?

 
100% kvalita práce našej firmy
Kvalifikovaná pracovná sila
Rýchlosť, flexibilita, spoľahlivosť, nasadenie
Výsedok- čisté pracovné prostredie


Benefity spolupráce s našou firmou

 
  • Naša firma pôsobí na trhu 24 rokov a nadobudli sme za ten čas veľmi veľa skúseností
  • Sme flexibilní, chceme vyriešiť rôzne typy znečistenia od malého až po najväčšie
  • Detailná práca. Detail rozhoduje o kvalite.
  • Sme priemyselná firma na špeciálne čistiace práce so širším záberom
  • Kvalita práce a prijateľné ceny