Naše profesionálne služby

Suchý ľad - otryskávanie


Čistenie - otryskávanie suchým ľadom
Čistenie zmrazenými peletami suchého ľadu je inovatívny čistiaci proces, na ktorom si zakladáme pri zbavovaní povrchov od mastnoty a oleja. Čistenie suchým ľadom je zamerané na odstraňovanie rôznych iných povrchových vrstiev. Uvádzame niektoré služby, ktoré praktizujeme často:
 
 
  • Čistenie starých drevených trámov
  • Čistenie povrchov od farieb, lakov
  • Čistenie priemyselných kuchýň od sadze, oleja a mastnoty
  • Čistenie v priemysle v širokom spektre
  • Čistenie v potravinárstve- silá, nádoby, atd.
  • Čistenie výrobných strojov


Niečo o našej firme
Naša firma IB REIN je rodinne založená spoločnosť, ktorá si zakladá na 100% kvalite prác. Sme spoločnosť, ktorá je zameraná na detail, pretože detail vo finále rozhoduje o kvalite vykonaných prác. Čistenie suchým ľadom, čistenie laserom, čistenie vysokotlakovým vodným lúčompieskovanie abrazívnym médiom radíme medzi naše služby, na ktoré upriamujeme našu pozornosť.

Špecifikácia suchého ľadu a naše pôsobenie
Otryskávanie suchým ľadom je vykonávane v priemyselných fabrikách, komunálnej sfére a všade tam, kde nie je možné využívať na čistenie abrazívne častice a vodu. Tryskanie zmrazenými peletami suchého ľadu je špecifické v nasledovných aspektoch:
 
  • Peleta sa po dopade na povrch rozpadne resp. zanikne
  • Povrch sa veľmi rýchlo ochladí, tým sa lepšie odstraňuje znečistenie
  • Agresívny náraz 3mm zmrazených peliet odstraňuje silné typy znečistenia

Robustnosť a mobilita našej techniky
Čistenie suchým ľadom je vykonávane robustnou čistiacou technikou. Mobilné čistenie suchým ľadom je podmienené našim technickým vybavením. Prídeme za vami s veľkým autom a kompresorom. Dokážeme čistiť v externom priestore bez použitia energie. Sme samostatní, vybavení špičkovou technikou.


Čistenie v rizikovom prostredí
Čistenie v rizikovom alebo kontaminovanom prostredí je praktizované profesionálnym vybavením. V našich radoch nájdete zaškolených pracovníkov a kvalitné technické a bezpečnostné vybavenie. Dokážeme pracovať v kontaminovanom prostredí, kde nie je možné dýchať znečistený vzduch. Disponujeme ochranným oblečením a hasičskou výbavou.Čistenie všade tam, kde sa kladie maximálny dôraz na hygienu
Čistenie v potravinárskom priemysle je náročné z hľadiska rešpektovania noriem a smerníc, ktoré si vydáva každá spoločnosť samostatne. Naše skúsenosti s prácou v potravinárstve sú rozsiahle. V zásade používame pre práce suchý ľad napríklad pre čistenie síl. Používame ochranné pomôcky, certifikované typy chémie a v neposlednom rade nás zdobia naše skúsenosti od roku 1994.

Čistenie v automobilovom, elektrotechnickom a strojárskom priemysle
Akékoľvek odvetvie v ktorom je možné uplatniť čistenie suchým ľadom vieme zvládnuť. Výrobný sektor je veľmi rozsiahli, preto sa mu venujeme čoraz viac. Pracujeme pri čistení výrobných strojov, ktoré treba zbaviť mastnoty a oleja. V elektrotechnickom priemysle čistíme jemný lúčom menšie výrobné stroje. Navyše, dokážeme čistiť aj veľké stroje ako sú napríklad výrobné pece, lisy, filtre, lakovne a mnohé iné.

Čistenie suchým ľadom vykonávame na území celého Slovenska v nasledovných mestách a ich blízkych okoliach
Bratislava, Malacky, Senica, Myjava, Pezinok, Senec, Galanta, Dunajská Streda, Trnava, Nitra, Komárno, Trenčín, Považská Bystrica, Žilina, Poprad, Prešov, Banská Bystrica, Martin, Prievidza, Zvolen, Nové Zámky, Levice, Lučenec, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Topoľčany, Čadca, Rimavská Sobota, Hlohovec, Skalica, Zlaté Moravce, Banská Štiavnica, Piešťany, Brezno, Skalica, Sereď, Šamorín, Šaľa, Považská Bystrica,
 
Neváhajte nás kontaktovať.