Blog

Čistenie, frézovanie a monitoring kanalizácie a potrubných systémov, likvidácia kalovej, bahnovej a znečistenej vody od splaškov

Firma rodinného charakteru IB Rein je v skutku profesionál v oblasti čistenia a čistiacich prác. Okrem zabezpečovania ľahkého čistenia v domácnostiach, cez ťažké a náročné čistenie v priemysle, vo výrobe alebo v komunálnej sfére sa špecializuje na čistenie, odčerpávanie a likvidáciu odpadových, a inak znečistených vôd z kanalizácii, potrubí, žúmp a iných priestorov. Fekál servis sme do svojich radov doplnili po tom, čo sme usúdili, že profesionálna čistiaca firma by mala ponúkať služby všeho druhu, bez rozdielu na charakter a druh znečistenia.Priblížime vám, v čom spočívajú naše práce zamerané na kanalizačné a potrubné systémy. Odhaľte, akým spôsobom je možné tieto priestory čistiť, na čo je potrebné dbať a v akých konkrétnych situáciách sa na nás môžete obrátiť.Ako čistíme kanalizácie a potrubné systémy?
Hlavným zameraním našej firmy IB REIN sú profesionálne čistiace služby vykonávané v priemyselných a výrobných halách, administratívnych budovách a ďalších priestoroch, kde sa nachádza množstvo kanalizačných rúr, potrubných systémov, apod. Poprednou službou nachádzajúcou sa v našej bohatej ponuke je okrem iného krtkovanie určené pre potrubné systémy do priemeru 200 milimetrov, ktoré zahŕňajú sprchové kúty, umývadlá, sifóny, toalety, pisoáre či kanalizačné stúpačky. Pri výbere vhodnej techniky pritom vychádzame z charakteristiky konkrétneho typu potrubia, podľa ktorého volíme koncovky aj železné špirály pre naše krtkovacie zariadenia. Vyberať máme naozaj z čoho. Naša krtkovacia technika disponuje radou nadstavcov a špirál, vhodných d každého priemeru a na každý druh znečistenia.

Vykonávame taktiež ďalšie práce súvisiace s čistením a prevádzkou potrubných systémov, vrátane prerazenia potrubia, nazývaného frézovanie potrubia. Naše stroje využívajúce agresívne frézovacie trysky nahromadený odpad upchávajúci interiér a vnútro potrubia jednoducho prerazia, čím sa môže pokračovať v čistení daného potrubného systému. Prostredníctvom trysiek je možné odstrániť korene stromov, halúzky, kamene a ďalšie tvrdé znečistenie, pričom táto technika sa dá použiť i pri čistení toaliet zanesených vodným kameňom, papiermi alebo v prípade kuchynských odpadov, ktoré upchávajú tukové usadeniny, mastnoty, či oleje. Po prerazení znečistenia ho následne kompletne vysajeme, aby nespôsobil v potrubí ďalšie ťažkosti.  

Čo by ste mali vedieť o monitoringu a trasovaní potrubia
Ďalším krokom štandardne býva monitoring a diagnostika potrubia, ktorého cieľom je nájsť čo najefektívnejšie a najrýchlejšie v potrubnom systéme zdroj znečistenia, či prípadnej poruchy, vrátane poškodenia. Potrubie monitorujeme s maximálnou presnosťou, vďaka čomu sme schopní v krátkom čase diagnostikovať vzniknutý problém a začať pracovať na jeho okamžitom riešení. Monitoring vykonávame tiež pre žľaby, rímsy, odkvapy a odkvapové rúry, kanalizácie s priemerom rúr od 40 milimetrov až do 40 centimetrov, šachty, žumpy a iné úzke a ťažko dostupné priestory.

V neposlednom rade by sme pri tejto téme chceli vašu pozornosť upriamiť na trasovanie potrubných systémov, označované tiež ako lokalizácia potrubia. Túto službu oceníte napríklad v prípade, kedy potrebujete zistiť presnú hĺbku, či konkrétne miesto a smer uloženia daného systému a tieto informácie nemáte k dispozícii v dôsledku chýbajúcej dokumentácie. Potrebné údaje trasovaním získate naozaj veľmi rýchlo a ľahko s pomocou nášho modulu na trasovanie a profesionálnej kamery.´

Odvoz znečistenej vody od splaškov a fekálií?
Ak nastal problém s preplnenou alebo nepriechodnou žumpou, zlým kanalizačným systémom v dôsledku splaškov alebo fekálií aj tu sme nápomocní. Profesionálne pristupujeme k odčerpaniu, odsatiu a následnej odbornej likvidácii znečistenej vody od splaškov, fekálií, kalu, bahna alebo piesku. Na zabezpečenie služby využívame profesionálne veľmi výkonné čerpadlá. Odpadovej vody sa neskôr odborne zbavíme.

Profesionálne vykonávame frézovanie, trasovanie, či monitoring a diagnostiku kanalizácie, potrubia a potrubných systémov, rúr, studní, žúmp a iných priestorov v nasledovných mestách a ich okolí: Bratislava, Malacky, Holíč, Senica, Skalica, Myjava, Pezinok, Modra, Senec, Šamorín, Galanta, Dunajská Streda, Trnava, Veľký Meder, Sereď, Šaľa, Nitra, Komárno, Trenčín, Hlohovec, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Púchov, Bytča, Považská Bystrica, Žilina, Poprad, Košice, Michalovce, Prešov, Banská Bystrica, Martin, Prievidza, Zvolen, Nové Zámky, Spišská Nová Ves, Levoča, Levice, Zlaté Moravce, Veľký Krtíš, Lučenec, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Topoľčany, Handlová, Čadca, Detva, Rimavská Sobota, Rožňava, Revúca, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Dubnica nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Brezno, Dolný Kubín, Trebišov, Kysucké Nové Mesto, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Humenné, Bardejov, Vranov nad Topľou, Snina.