Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Fakturačné údaje:

IB Rein, S.R.O.,
Adresa sídla Spoločnosti: Líščie Nivy 6, 821 08 Bratislava
Adresa prevádzky: Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
IČO: 35896582
DIČ: 2021864515
IČ DPH: SK2021864515
Číslo účtu: 2628852662/ 1100 Tatra Banka 

Cenové a platobné podmienky:

Uvedené ceny tovaru sú zmluvné a môžu sa meniť v dôsledku zmien cien od dodávateľov, kurzu € voči zahraničnej inej mene, a v dôsledku nariadení vydaných MZ SR, MH SR a iných legislatívnych dôvodov.

Minimálna hodnota objednávky neobmedzená
Platba pri dodaní na dobierku
Platba predfaktúrou pri prvoodberateľoch
14 dňová lehota splatnosti faktúr, prípadne podľa dohody na základe pravidelných dlhodobých odberov.
Možnosť vernostných zliav na základe dlhodobých pravidelných odberov.  
Platba možná aj v hotovosti pri priamom dovoze tovaru našimi zamestnancami, na základe presne udaných kontaktných údajov miesta dodania odberateľa pri záväznej objednávke.

Dodacie lehoty:

Dodávka tovaru je obvykle 3 – 5 dní, prípadne podľa dohody. V prípade, že uvedený tovar nemáme na sklade a jeho dodávka závisí od nášho dodávateľa, budeme vás informovať o doručení tovaru. Objednávky tovaru plníme aj čiastočne s ich evidovaním až do úplného vybavenia, prípadne podľa dohody s klientom. Prvoodberateľom je dodávka tovaru uskutočnená až po uhradení predfaktúry, prípadne v hotovosti. V prípade neplnenia záväzkov odberateľa si vyhradzujeme právo pozastavenia dodávok Tovaru.

Dopravné náklady:

Platba za dodanie tovaru 8,40 s DPH pri objednávke od 0,00  EUR do 360 EUR s DPH
Dovoz zdarma pri platbe nad  360 Eur s DPH
Všade tam, kde je pri produkte napísané cena za DOPYT, platí pravidlo kontaktu zo strany zákazníka a dohodnutie predajnej ceny.

Spôsob objednávania:

Príjem objednávok - telefonicky, E-Mailom, Fax-om, prostredníctvom obchodného útvaru na centrále spoločnosti. 

Uvádzanie potrebných údajov pri objednávaní:

Názov firmy/ meno objednávateľa
IČO, IČ DPH
Adresu
Telefón
Kontaktnú osobu

Bežné objednávky, sťažnosti, či reklamácie:

obchod@ibrein.sk
Tel: + 421 903 922 980, + 421 0911 997 579
Adrese prevádzky: Pestovateľská 9, 821 02 Bratislava

Kvalita tovaru:
Všetok tovar má platné certifikáty, KBÚ a je registrovaný na príslušných úradoch podľa platnej legislatívy. Skontrolujte prosím pri preberaní objednávky stav obalu zásielky, predovšetkým či nie je akýmkoľvek spôsobom porušená naša páska a nie je opravovaná. V prípade akýchkoľvek pochybností odmietnite zásielku prevziať, prípadne odporúčame prevziať balík a ihneď ho otvoriť pred doručovateľom. Pokiaľ zásielku prevezmete a zistíte poškodenie alebo stratu obsahu neskôr, nemôžeme už vstúpiť do prípadného reklamačného konania medzi vami a doručovateľskou spoločnosťou. Na neskoršie reklamácie nemôžeme brať ohľad.

Orgán Dozoru Slovenská Obchodná Inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI Pre Bratislavský Kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
Odbor Technickej Kontroly Výrobkov A Ochrany Spotrebiteľa
Tel. Č.: 02/ 58272 172-3
Fax Č.: 02/ 58272 170
E-Mail: Lubica.Petiova@Soi.Sk
Anna.Dubekova@Soi.Sk